Brf bygger om värmepumpsanläggning

  • Rördragning före ombyggnad
  • Rördragning efter ombyggnad


Brf Skolalle'n i Drottningholm har valt Svärdsgården som installatör för att bygga om sin nuvarande värmepumpsanläggning från fast till flytande kondensering. Anläggningen kommer även att vara förberedd för framtida inkoppling av solfångare, där solenergin kan lagras i 3 olika energidepåer. De kommer då att minska sina energikostnader betydligt trots att samma värmepump används efter ombyggnaden. Nya anläggningen togs i drift i mitten av oktober 2009.