Brf Hoven

Resultat efter 1 års drift:

Solfångarna har producerat över 84 000 kWh , dvs 769 kWh/m2 vilket är är hela 87% högre än Statens ProvningsAnstalts mätvärden. Förklaringen ligger i att energierna har lagts i 3 olika temperaturområden. För produktion av varmvatten har över 23 000 kWh producerats, till acktankar för värme och förvärmning av varmvattnet har nästan 43 000 kWh producerats och resten hela 18 000 kWh har gått till att värma borrhålen.

Borrhålen har fått en mycket bra effekt pga av laddningen och dess lägsta temperatur (brinetemperaturen på stigaren) har varit 6C när det var som kallast. Temperaturen på brine har långa stunder varit kring 8-12C.

Den höga temperaturen har gjort att värmefaktorn på värmepumparna har blivit mycket högre än beräknat vilket har gjort att ingen spetsvärme från elpannan har behövts. Installerad effekt vid 0C på brine är 350kW men vid 8C ger de omkring 490kW, vilket är högre än maximala toppeffekten..

Total producerad värmeenergi vid en värmefaktor på 3.12 (vilket motsvar 0C på brine) har beräknats till över 963 000kWh. Om hänsyn tas till den högre värmefaktorn (lågt räknat 4) har det producerats över 1 200 000 kWh första året. Ingen direkt mätning av producerad energi finns inlagd varför denna omräkning måste ske.

Besparing första året:  Solfångarna 66 000kWh. Värmepumpar 655 000kWh (vid 0C på brine). Totalt=721 000kWh. Verkliga vädet ligger kring 950 000kWh om den högre värmefaktorn beaktas.