Brf Ingenjören 3

I projektet ingår utbyte av samtliga frånluftsfäktar, 12st till antalet till 3st tystgående fläktar med kylbatterier. Totalt tas cirka 75kW effekt ut från frånluften som via 2st värmepumpar på vardera 50kW ger både värme och varmvatten. Som spetsvärme används befintlig fjärrvärme. I projektet ingår även installation av ett nytt DUC-baserat styrsystem som skall optimera driften. Bland anna kommer man att ta hänsyn till Fjärrvärmens tidstariffer.

Hela investeringen, som beräknas vara klar i slutet av augusti 2015 kommer att ge en årlig besparing på cirka 450 000;.-