Brf Skolallén Drottningholm

 • 17 maj startar projektet när spireorna står i blom
 • Borrfirman etablerar sig
 • Borrkompressor
 • Borrning i full gång i parken
 • Nya panncentralen i bef. förråd
 • Nya skivor och isolering
 • Isolering
 • Nytt innertak
 • Gamla el- och telecentral
 • Stativ på marken
 • Tak utan solfångare
 • Tagit hjälp av solfångarDoktorn Uffe
 • Stativ på tak
 • Arbete på tak, hugaligen!
 • Förmontage av stativen
 • Några solfångare på plats
 • Hela taket täckt
 • Vy från distans
 • Uffe biter i med tankarna
 • Tankar på plats
 • Rördragning mellan tankar på gång
 • Stefan och Ola är på G
 • Grävning för kulvert
 • Ändtätning av kulvert
 • Paus med glass
 • Kulvert med kallvatten i diket
 • Solkulvert på plats
 • Anslutning till huset
 • Patrik fyller igen
 • Rör över VVB-tankar i angränsande rum
 • Meeeera rör
 • Skärning av asfalt
 • Stefan gör slutet
 • Brf's ordf. Ove Lundquist på inspektion
 • Förstärkt inspektion av 3 Lundquistar
 • Ödmjuke Uffe står på knäna
 • Ekerö Energi ansluter elkabel till ny elcentral
 • Grav för kollektorslangar
 • Fördelarbrunn
 • Från brunn till pannrum
 • Anslutning mot söder
 • Anslutning mot väster
 • Grundarbete
 • Press av alupex i torpargrunden
 • Anslutning kulvert mot rör i grunden
 • VXV För solenergin
 • Joakim läser in sig på elpannan
 • Rivning av gamla elpannor
 • Bort med skräpet
 • Lunch på Nykrog, bra mat!
 • VVB Isolerade
 • ACK-tankar isolerade
 • Ut mot kulvert hus 12-32
 • Ut mot kulvert hus 4-10 plus brine
 • Invigningskalas
 • Invigningskalas
 • Invigningskalas

Ny värmeanläggning med Solfångare och värmepump. I anläggningen ingår även ny Värme-och kyldistribution via kulvert till totalt 15 hus.

Värme och varmvattenproduktion från både solfångare och värmepump startade den 8 sept 2010. Invigning den 21 september 2010.

Anläggningen har nu varit i drift under en vintersäsong med gott resultat. Värmekostnaden har minskat med över 900:- per månad och hus under den kallaste perioden, vilket är väl i nivå med förväntat.