Brf Skonaren skansvägen

  • Brf Skonaren
  • Äldre Värmepump

Brf Skonaren i Nynäshamn har valt Svärdsgården att gradera upp värmepumpsanläggningen. Två stycken äldre värmepumpar byts ut till 2 st Varmitek på vardera 75kW. Samtidigt kommer hela anläggningen att förses med Internätbaserat styrsystem via DUC. Här kommer också mätningar av energier att mätas så att man har full kontroll på anläggningens kondition. Projektstart 1 oktober 2012.