Brf Södertäljehus Nr 5

Riksbyggen har på uppdrag från Brf Södertäljehus Nr 5 valt Svärdgården AB att som huvudentreprenör installera frånluftsvärmeåtervinning till 4 hus i Södertälje med totalt 300 lägenheter. Projektstart augusti 2011.

Anläggningen överlämnades den 18 januari efter en godkänd besiktning. Anläggningen fungerar med cirka 20-25% högre energibesparing än offererat.