Fabrikslokal Arlanda

Anläggningen består av en 50kW värmepump. Har även levererat samtliga radiatorer, som vi har dimensionerat. Uppsättning av radiatorer och tillhörande rördragning  har gjorts av fabrikens egen personal.

Anläggingen i drift sedan 2006.