Forsbacka Wärdshus

Anläggningen på 2 st 30kW värmepumpar är inkopplade direkt mot befintligt system. Befintlig oljepanna går som spetsvärme och spetsning av varmvattnet upp till 80C. Anläggningen är förberedd för framtida inkoppling av solfångare. Anläggningen togs i drift hösten 2005.