Montessorieskolan Nyköping

Anläggningen består av en 30kW värmepump som är inkopplad mot befintligt system. Befintlig oljepanna används  som spetsvärme. En stor fläktkonvektor för gratiskyla är också inkopplqad i översta våningen. Denna kyla håller en behaglig temperatur hela sommaren trots att över 20 barn kan vistas där samtidigt.

Anläggningen i drift sedan 2002.