Referenser

Förutom redovisade större projekt har vi flera mycket bra referenser på mindre anläggningar.

 

De mindre anläggningarna kan variera beroende på önskemål om anläggningens funktion, som t.ex

¤ Värmepumpstyp

¤ Solfångare och dess funktion

¤ Kyla / Värme via fläktkonvektorer eller befintligt ventilationssystem

¤ Pooluppvärmning med värmepump och/eller solfångare

¤ Radiatorer, fläktkonvektorer eller golvvärme

¤ Torkning av tvätt och extra värme i källare

 

Vårt motto är: Kundens önskemål är vår utmaning.


Av sekretesskäl lämnas inga namn ut utan kundens godkännande.
Kontakta oss för närmare information.