Sångbäcken, Närvärme från Berg

 • Exploaterat område
 • Läggning av kulvert
 • Markus och Stefan i flitigt arbete
 • Grävning för kulvert
 • Grävare Stefan
 • Hus under uppförande
 • Fjällvy över området
 • RÖRöMokar´n Stefan under inspektionsrond
 • Värmepumsphuset smälter in i miljön
 • Värmepumpshuset framifrån
 • Öppet hus till anläggningen.
 • Värmepump inmonterad
 • Typiskt hus som värms med Närvärme Från Berg
 • VARMITEKs Far och son på besök
 • Vinterbild från Sångbäcken
 • Värmepumpshus nr 2 på plats (Omålat)
 • Värmepumpshuset nr 2 framifrån

Projektet startade 2007 och pågår fortfarande.

Anslutning av totalt 41 hus till 4 st bergvärmeanläggningar.

Första anläggningen togs i drift den 23 oktober 2008.

Kommer under hösten 2011 att anslutas till Roomits styrsystem.

Anläggning nr 2 är under uppförande. Driftstart planerad februari 2012

Har under 2014 byggt en 3:e anlggning som kommer att förse cirka 20 hus med värme.